Erasmusfestival Brabant | Educatief project pabo
Voor de negende keer organiseert de Stichting Erasmusfestival Brabant (EFB) een festival rondom de uitreiking van de Erasmusprijs. Dit jaar gaat deze prestigieuze prijs naar de Wikipedia Community, het wereldwijde online kennisplatform. Dit jaar is het thema: Waar of onwaar?
Erasmusfestival, Brabant, EFB, wikipedia, debat, dialoog, Erasmus, Erasmusprijs, Noord-Brabant, November, 2015, Den Bosch, Tilburg, Breda, Programma, Waar of Onwaar, Dialoogtafels, debatprogramma, Lezing, informatiemaatschappij, informatie, festival
15689
single,single-portfolio_page,postid-15689,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-7.6.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.6.2,vc_responsive

Educatief project pabo Tilburg

Erasmus Festival Brabant hecht grote waarde aan het verbinden van jonge mensen met het gedachtengoed van Erasmus en de laureaat. Daarom is dit jaar aan Fontys Hogeschool Kind en Educatie (pabo Tilburg) gevraagd of die mogelijkheden zag voor een project. Gekozen is voor het ontwerpen van eigentijds onderwijs waarbij de leraren-in-opleiding innovatieve lessen ontwikkelen voor leerlingen van het basisonderwijs.

 

Ze werken daarbij aan curriculum onderdelen van taal, rekenen, kunstzinnige oriëntatie (muziek, dans, drama en beeldend) en oriëntatie op je zelf en de wereld (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur/techniek en levensbeschouwing). De leraren in opleiding èn de leerlingen van het basisonderwijs maken daarbij gebruik van de toepassingen vanuit Wikimedia.  De beste lesontwerpen worden gebundeld en aangeboden aan de leerkrachten van het basisonderwijs zodat zij die, zo mogelijk samen met de pabo-studenten, kunnen uitvoeren op hun school.

 

Programma

Tijdens het project ontwerpen studenten innovatief onderwijs dat aansluit bij de thematiek van de laureaat en Erasmus Festival Brabant. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat ze nieuwe pagina’s toevoegen aan Wikipedia of Wikikids. Ze kunnen ook opdrachten bedenken voor het maken van een eigen schoolwiki of het werken met beeldmateriaal vanuit Wikimedia Commons. Het doel is dat kinderen leren (online) informatie te vinden en te verwerken maar ook om inhoud toe te voegen en kennis te delen. Hierbij komen zaken aan de orde als betrouwbaarheid, zoekstrategieën, creative commons, auteursrechten en gebruik van beeldvormers.

 

Doelgroep

* leraren in opleiding (studenten pabo)
* leerlingen basisonderwijs
* leerkrachten basisonderwijs

Locatie

Het project is op 7 september gestart met een plenaire bijeenkomst aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie (pabo) in Tilburg. Prof. dr. Wil Derkse zette op boeiende wijze de betekenis van Erasmus uiteen, festivalbestuurder Jan van Veldhoven gaf een kort inkijkje in het Erasmus Festival Brabant  en lerarenopleider Bernolf Kramer lichtte de kansen en risico’s van het werken met digitale media toe waarna de studenten aan de slag gingen.  De winnende student is op 25 november aanwezig bij de uitreiking van de Erasmusprijs in het Paleis op de Dam.

Educatief_project_pabo_b
Educatief_project_pabo_d
Educatief_project_pabo_c
Educatief_project_pabo_a

Jury content met bijdragen

Op maandag 9 november vond de presentatie plaats van de werkstukken van de leerlingen van Fontys Hogeschool kind en Educatie. Hun bijdragen zijn te vinden op  http://erasmuslessen.weebly.com/

 

De jury die bestond uit Ans Buijs, Jan van Velthoven en Henri Geerts was onder de indruk van de kwaliteit van alle bijdragen. Ze blijken in de praktijk nu al een stimulans te vormen om vernieuwend in het onderwijs aan de slag te gaan met moderne hulpmiddelen en bijv. ook met Wikikids. Dat blijkt opvallend vaak nog niet te gebeuren terwijl het mogelijk is via gerichte lessen heel nauw aan te sluiten bij de belevingswereld van leerlingen.

 

De twee prijswinnaars zijn ex aequo:

Emilie Rietman
Zij laat in haar lessen leerlingen van de bovenbouw m.b.v. social media anders naar het cultureel erfgoed in hun wijk kijken. Een verzetsmonument kan bijvoorbeeld een reeks verhalen oproepen en kinderen duidelijk maken dat hun leven en leefplek ‘uniek is’.

 

Veerle Kuijpers
Veerle heeft kinderen uit groep 3 (onderbouw) zelf mee laten kiezen wat interessant is om m.b.v. Wikikids te leren en heeft vervolgens een project ontwikkeld rondom hun lievelingsboeken. Dat blijkt heel stimulerend te zijn in de zin dat leerlingen elkaar gaan vertellen over hun lievelingsboeken. Dat leidt in de praktijk tot meer lezen.