ERASMUS FESTIVAL BRABANT 2015

Voor de negende keer organiseert de Stichting Erasmus Festival Brabant een festival rondom de uitreiking van de Erasmusprijs. Dit jaar gaat deze prestigieuze prijs naar de Wikipedia Community, het wereldwijde online kennisplatform.

Het idee om in de provincie Noord-Brabant rondom de uitreiking van de Erasmusprijs een festival te organiseren ontstond aan het einde van de vorige eeuw in de stad ’s-Hertogenbosch die haar twee beroemde inwoners, naast Jeroen Bosch ook zijn tijdgenoot Erasmus, opnieuw wilde belichten. Het gedachtengoed van de zestiende eeuwse filosoof Erasmus is, zeker als het gaat om humanisme en democratie, waardevol om te onderzoeken en te actualiseren. En juist daarom wil de Stichting Erasmus Festival Brabant jaarlijks door middel van diverse sociaal-culturele activiteiten een concrete bijdrage leveren aan een maatschappelijke dialoog door Erasmiaanse thema’s te verbinden aan gespreksonderwerpen die de laureaat van dat jaar oproept.

DE ERASMUSPRIJS

De Erasmusprijs is bestemd voor mensen die uitzonderlijke prestaties hebben geleverd die binnen cultuur of wetenschap de maatschappij ten goede komen.

 

‘Sinds 1958 wordt de Erasmusprijs jaarlijks toegekend door een landelijke jury die oordeelt in lijn met het humanisme dat in Erasmus een voorloper kende. De laureaat ontvangt de prijs op het Paleis op de Dam uit handen van de regent van de Erasmusprijs, – eerst Prins Bernhard, nadien Prins (en weer later Koning) Willem-Alexander. De prijs valt daarmee te beschouwen als de Nederlandse Nobelprijs voor cultuur en maatschappij. Zo treffen we onder de Erasmusprijswinnaars aan:

 

THEMA 2015: WAAR OF ONWAAR?

Wikipedia is het unieke kennisplatform dat op een laagdrempelige wijze kennis deelt met vele miljoenen mensen over de hele wereld. Honderden vrijwilligers maken samen Wikipedia, de moderne versie van de encyclopedie.

Dat is een enorme prestatie. Tegelijkertijd roept het succes van Wikipedia ook vragen op. Wanneer is deze kennis relevant? Blijft kennis op het niveau van ‘weetjes’ of kan ze inspirerend zijn? Wanneer is kennis eigenlijk betrouwbaar en hoe weten we dat? Wat moeten we aan met kennis die verspreid wordt om commerciële of andere belangen te dienen? Ook vanwege de aanname dat er sprake is van versnippering van het medialandschap en een gefragmenteerd aanbod van informatie via het internet, draait het Erasmus Festival Brabant dit jaar om het thema:  Waar of onwaar? Het Festival ondersteunt en bevraagt de zoektocht naar goede oordeelsvorming.

PROGRAMMA

KLIK HIER VOOR EEN OVERZICHT VAN DE BESTUURSLEDEN

BESTUURSLEDEN

cor_brokhoven
Cor Brockhoven

Werkzaam als directeur Communicatie bij Enexis, op het scheidsvlak van strategie, communicatie en duurzaamheid. Hij voelt zich verbonden met het humanisme en is geïnteresseerd in de vertaling naar de hedendaagse maatschappij; hij vindt het gedachtengoed van Erasmus nog steeds actueel. Sinds 2011 lid van het bestuur.

Ans_Buys
Ans Buys

Vanaf 2000 zet ik me als bestuurder in voor het Erasmus Festival Brabant, vanaf 2012 in de rol van voorzitter. Mijn loopbaan ligt in het onderwijs en dus heeft de educatieve dimensie van het festival mijn bijzondere belangstelling. Naast het voorzitterschap van het EFB ben ik bestuurlijk actief bij meerdere instellingen voor kunst en cultuur.

Stefan_Schuwer
Stefan Schuwer

Woonachtig in ’s-Hertogenbosch en is zelfstandig ondernemer in projectontwikkeling (woningbouw), treedt daarnaast regelmatig op als adviseur. Hij heeft een lange bestuurlijke ervaring in profit en non-profit organisaties. De kernwaarden van Erasmus (tolerantie, ondogmatisch, kritisch denken) rekent hij ook tot zijn eigen kernwaarden.

guus_dankers
Guus Dankers

Geboren en getogen in ’s-Hertogenbosch  waar ik nog steeds woon.  Na vwo de studie voor registeraccountant gecombineerd met werken bij een accountantskantoor. Momenteel werkzaam als registeraccountant bij een van de grote kantoren. Ik zet mijn kennis en ervaring met veel plezier in als penningmeester.

Heleen_Herbert-
Heleen Herbert

Als commercieel directeur werkzaam bij bouwbedrijf Heijmans in Rosmalen. Voorvechter van vernieuwing en innovatie in de bouw. Gedreven om talenten te herkennen, verschillen te benutten en op die manier nieuw potentieel aan te boren.

Henri_Geerts-
Henri Geerts

Kwam in contact met het Erasmusfestival toen hij werkte als hoofd van het Centrum voor Wetenschap en Levensbeschouwing van de Universiteit van Tilburg. Vanuit die achtergrond nam hij dit jaar het initiatief voor de Willem Witteveenlezing. Met veel genoegen schrijft hij ondermeer aforistische haiku’s, schaakt en danst hij. Hij heeft een voorkeur voor flaneren, meer dan voor SUV, TV, PVV en plastic in zee.

Drs.-Jan-van-Velthoven-
Jan van Velthoven

Mede-initiatiefnemer en sinds de oprichting in 1999 secretaris van het Erasmus Festival Brabant. Van professie is hij uitgever en strategisch adviseur. Daarnaast is hij onbezoldigd actief in velerlei initiatieven in de sectoren cultuur en welzijn. Hij beschouwt zijn anarcho-syndicalisme als een compromisloos compromis in een tijd van botsende waarden. Met dank aan Erasmus.

Miryam-van-Lier
Miryam van Lier

Was ruim twintig jaar werkzaam in de internationale documentaire wereld als programmeur, fondscoördinator,  filmproducent, hoofdredacteur en auteur. Daarnaast was zij werkzaam voor internationale filmfestivals waaronder IDFA, Visions du Reel, IFFR en het Noordelijk Film Festival, en meerdere malen jurylid. Sinds 2009 is zij hoofd drama, jeugdprogramma’s en podiumkunsten bij het Mediafonds. Vanuit haar bedrijf Textus werkt zij inmiddels ruim 25 jaar als adviseur en tekstschrijver voor diverse kunst- en cultuursinstellingen in binnen- en buitenland.

MIryam-van-Lier-
Tet Reuver

Tet Reuver is industrieel ontwerper (afgestudeerd Design Academy Eindhoven), katalysator, educator, investeerder en ontwikkelaar van ondernemingen van maatschappelijke, sociale en economische aard waarbij design-thinking en het vormen van allianties belangrijke voorwaarden zijn. Zij heeft meer dan 25 jaar ervaring in de designwereld. Werkt met opdrachtgevers zoals Ministerie van Justitie (project Collectie Veenhuizen) en Peugeot PSA, KLM en Swarovski e.v.a. Ruim 10 jaar bestuurlijke ervaring. Woonachtig in ‘s-Hertogenbosch en (inter)nationaal werkzaam.

harry_vermeulen
Harry Vermeulen

Harry Vermeulen is vanaf 1990 theaterdirecteur, sinds 2007 van Theater aan de Parade, de thuisbasis voor uiteenlopende festivals waaronder het Erasmus Festival Brabant. Geïnteresseerd in de wijze waarop het tijdloze Erasmiaanse gedachtegoed door de zeggingskracht van theater & kunst ook in de 21e eeuw voor het voetlicht kan worden gebracht. Bestuurslid van het Erasmus Festival Brabant vanaf 2009.

PARTNERS

Het Erasmus Festival Brabant wordt georganiseerd door vele vrijwilligers en ontvangt voor het programma van dit jaar financiële en organisatorische steun van het VFonds, de Universiteit van Tilburg, de Stichting SPE in Amsterdam, Enexis, het Prins Bernhard Cultuurfonds, de gemeente ’s-Hertogenbosch, Fontys Hogeschool, November Music, Rechtbank Oost-Brabant.

Enexis
vfonds_LG
tilbbni_LG
stichting_praemium_erasmianum_LG
logo_fontys3
Logo_Prins_Bernhard_Cultuurfonds
Logo_november_music
ogo_gemeente-s-Hertogenbosch
logo-Rechtbank-Oost-BrabantWij zijn hen allen zeer erkentelijk voor hun bijdrage.